105 khóa học Y tế và sức khỏe tại University At Buffalo, The State University of New York

usa

2723

67

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Advanced Education in General Dentistry

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 TO 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Endodontics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Mental Health Counseling

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in Mindful Counseling for Wellness and Engagement

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$13,570.00 (316,662,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in Nursing Education

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$13,570.00 (316,662,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in Pediatric Dentistry

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$62,950.00 (1,468,969,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Periodontics

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Prosthodontics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$13,570.00 (316,662,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in School Counseling

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Certificate in Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (528,549,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (572,653,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách New York City và Canada không xa, Buffalo là nơi tuyệt vời để khám phá những nét đẹp của Bắc Mỹ.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 13/1.
  • 94% sinh viên tốt nghiệp của UB đều đang học sau đại học hoặc
  • Nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới.
  • Hơn 300 câu lạc bộ sinh viên cũng như nhiều đội thể thao cạnh