130 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University At Buffalo, The State University of New York

usa

2497

67

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Applied Biostatistics

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - UP TO 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Certificate in Applied Statistical Analysis

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 TO 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Certificate in Professional Science Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Biological Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Biological Sciences/Biology Adolescence Education EdM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Biological Sciences/MS in Biological Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Chemistry

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Chemistry/EdM in Chemistry Adolescence Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Chemistry/PharmD

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Geography

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Geography - Earth Systems Science Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Geography - Urban and Regional Analysis Concentration

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách New York City và Canada không xa, Buffalo là nơi tuyệt vời để khám phá những nét đẹp của Bắc Mỹ.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 13/1.
  • 94% sinh viên tốt nghiệp của UB đều đang học sau đại học hoặc
  • Nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới.
  • Hơn 300 câu lạc bộ sinh viên cũng như nhiều đội thể thao cạnh