COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Âm nhạc tại Texas Tech University

usa

2815

58

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Doctor of Musical Arts

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Fine Arts with a Track in Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Collaborative Piano

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Early Music Performance

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Piano Pedagogy

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 16 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Woodwind Specialist

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 14 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Opera Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 13 giờ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

US$15,693.00 (363,724,508 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhật báo Phố Wall xếp hạng TTU nằm trong top 25 trường tại Mỹ có học viên tốt nghiệp được nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất

  • Học xá nổi tiếng mang lối kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha
  • Ch.trình đ.tạo: 128 thạc sĩ, 66 tiến sĩ, 67 chứng chỉ cao học
  • Khóa học trực tuyến được U.S. News & World Report đánh giá cao
  • Đào tạo để học viên trở thành những con người tự tin và tự lập