19 khóa học Khoa học Môi trường tại Texas Tech University

usa

3162

63

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accelerated Bachelor to Master of Science Degree in Environmental Design Degree Option (4+1)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.B.A. in Energy Commerce

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Ecology and Environmental Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Natural Resources Management, Conservation Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Geosciences: Concentration in Environmental Geology with a Composite Minor

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Wind Energy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,770.00 (552,331,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Toxicology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Interior and Environmental Design

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 75 HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE (MINIMUM) EXCLUSIVE OF THESIS AND DISSERTATION; 45 HOURS BEYOND THE MASTER'S EXCLUSIVE OF THE DISSERTATION (MINIMUM)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Wildlife, Aquatic, and Wildlands Science and Management

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72, OR MORE, SEMESTER CREDIT HOURS OF GRADUATE COURSEWORK BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE, EXCLUSIVE OF CREDIT FOR THE DISSERTATION

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Horticultural Landscape Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Wind Energy (Managerial)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Wind Energy (Technical)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$17,254.00 (400,922,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhật báo Phố Wall xếp hạng TTU nằm trong top 25 trường tại Mỹ có học viên tốt nghiệp được nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất

  • Học xá nổi tiếng mang lối kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha
  • Ch.trình đ.tạo: 128 thạc sĩ, 66 tiến sĩ, 67 chứng chỉ cao học
  • Khóa học trực tuyến được U.S. News & World Report đánh giá cao
  • Đào tạo để học viên trở thành những con người tự tin và tự lập