477 khóa học tại Temple University

usa

787

29

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Accountancy, M.Acc.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

US$34,260.00 (856,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Africology and African American Studies PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 51 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Art Education, M.Ed.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History, M.A.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History, Ph.D.

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in General Program

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$29,712.00 (742,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Horticulture

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$29,712.00 (742,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./M.S. in Physics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$33,792.00 (844,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S./M.S. in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$33,792.00 (844,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S./M.S. in Physics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$33,792.00 (844,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Temple University

Sinh viên Temple sẽ thành công nhờ các chương trình học đẳng cấp thế giới, sự hỗ trợ cá nhân hóa và những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa.

  • Hơn 37.000 sinh viên theo học trên hơn 330 chương trình
  • Tọa lạc tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên
  • Tổ chức nghiên cứu được xếp hạng cao

Tư vấn du học