Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

181 khóa học tại Syracuse University

usa

541

16

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Accounting, BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting, BFA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering, BS

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering, BS/Engineering Management, MS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering, BS/Mechanical and Aerospace Engineering, MS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering/Business Administration (3-2 Program), BS/MBA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

African American Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Data Analytics, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Data and Predictive Analytics B.P.S.

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Mathematics, BA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$55,920.00 (1,398,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Syracuse University

Tọa lạc tại Tiểu bang New York, Đại học Syracuse là một học viện nổi tiếng thế giới với chất lượng học thuật xuất sắc.

  • Khu học xá tuyệt đẹp với ký túc xá ngay trên khuôn viên
  • Nằm trong top 300 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Nổi danh về nghiên cứu và đổi mới
  • Cộng đồng sinh viên gắn kết

Tư vấn du học