COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

13 khóa học Y tế và sức khỏe tại Binghamton University, State University of New York - The Graduate School

usa

268

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Doctor of Pharmacy (PharmD)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 March 2021

US$37,140.00 (856,801,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dual-Degree with Master of Public Administration (MPA) - MS Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THE 42-CREDIT HOUR MPA PROGRAM AND 48-CREDIT HOUR MS NURSING PROGRAMS CAN BE COMPLETED AS PART OF A 67-CREDIT HOUR PROGRAM

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Public Health (MPH)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 March 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Health Systems

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS Healthcare Systems Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Family Psychiatric Mental Health Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 15 October 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 February 2021, 15 March 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology, Behavioral Neuroscience

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology, Clinical Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology, Cognitive

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Family Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 15 October 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Nursing, Adult-Gerontological

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 15 October 2021

US$23,100.00 (532,905,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Vestal, N.Y., khu học xá Đại học Binghamton trải dài trên 376 hecta và sở hữu một khu bảo tồn tự nhiên tuyệt đẹp.

  • Là mái nhà chung của 15 trung tâm nghiên cứu chuyên ngành
  • Sinh viên quốc tế chiếm 15% tổng số sinh viên
  • Trang thiết bị hiện đại tại tất cả các chương trình đào tạo
  • Xếp thứ 15 Best Value Colleges của Mỹ (Forbes, 2016)