COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

26 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Binghamton University, State University of New York - The Graduate School

usa

232

2

XẾP HẠNG THE TIMES 501

MA in Biological Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Chemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 32 GRADUATE CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Geography

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Mathematical Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Statistics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Physics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MAT in Biology Adolescence Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 35 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MAT in Chemistry Adolescence Education

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 35 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MAT in Mathematics Adolescence Education

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 35 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Biological Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 32 GRADUATE CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Geological Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020

US$23,100.00 (535,342,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Vestal, N.Y., khu học xá Đại học Binghamton trải dài trên 376 hecta và sở hữu một khu bảo tồn tự nhiên tuyệt đẹp.

  • Là mái nhà chung của 15 trung tâm nghiên cứu chuyên ngành
  • Sinh viên quốc tế chiếm 15% tổng số sinh viên
  • Trang thiết bị hiện đại tại tất cả các chương trình đào tạo
  • Xếp thứ 15 Best Value Colleges của Mỹ (Forbes, 2016)