14 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Saint Louis University

usa

240

3

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts (M.A.) in Curriculum and Instruction

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) in Educational Foundations

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) in Educational Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Teaching (M.A)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 - 34 CREDITS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.S.) in Applied Behavior Analysis

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 39 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration and Master of Arts in Educational Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration and Master of Arts in Educational Leadership

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 - 48 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Education Policy and Equity

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 66 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Educational Leadership

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 - 48 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Higher Education Administration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 - 48 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Special Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 - 48 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp