14 khóa học Y tại Saint Louis University

usa

255

4

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$55,760.00 (1,295,778,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine and Master of Public Health

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$55,760.00 (1,295,778,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Occupational Therapy (O.T.D.)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 320 HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health Sciences, B.S. to Pharmacy, Pharm.D. Accelerated Program

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.S.) in Dentistry (Pediatric Dentistry)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 49 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020

US$38,560.00 (896,076,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.S.) in Molecular Imaging and Therapeutics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 TO 15 MONTHS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$39,900.00 (927,216,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration and Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Biology and Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Health Care Ethics and Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$55,760.00 (1,295,778,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Health Outcomes Research and Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$55,760.00 (1,295,778,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Microbiology and Immunology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 51 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Pathology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 51 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp