55 khóa học Y tế và sức khỏe tại Saint Louis University

usa

240

3

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Master of Science in Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology, B.S. to Pharmacy, Pharm.D. Accelerated Program

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$55,760.00 (1,295,778,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Occupational Therapy (O.T.D.)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 320 HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$39,900.00 (927,216,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Health Administration (E.M.H.A.)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health Management, B.S. to Health Administration, M.H.A. Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 151 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor or Law, J.D. and Master of Health Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 127

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (988,565,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor or Law, J.D. and Master of Public Health

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (988,565,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor or Law, J.D. and Master of Science in Health Outcomes Research and Evaluation Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (988,565,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor or Law, J.D. and PhD - Doctor of Philosophy in Health Care Ethics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (988,565,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Public Health / PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp