4 khóa học Kế toán tại Saint Louis University

usa

240

3

Khóa học tiếng Anh

Accounting, B.S. to Accounting, M.Acc.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 75 SEMESTER COLLEGE CREDITS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting (M.Acc.)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Post - Baccalaureate Certificate in Finance

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor or Law, J.D. and Master of Accounting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 103 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (988,565,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp