2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng bậc cao học tại Saint Louis University

usa

436

8

Khóa học tiếng Anh

Juris Doctor or Law, J.D. and Master of Science in Urban Planning and Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 115 - 118 CREDITS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$42,540.00 (987,013,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.S.) in Urban Planning and Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp