3 khóa học Hóa học tại Saint Louis University

usa

375

6

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts (M.A.) in Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.S.) in Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 39 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp