COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

33 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Saint Louis University

usa

500

10

Khóa học tiếng Anh

Anatomy, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anatomy, Ph.D.

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Athletic Training Program

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 35 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$40,900.00 (948,062,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry and Molecular Biology, Ph.D.

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 52 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry and Molecular Biology, Ph.D. & Medicine, M.D. Dual Degree

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bioinformatics and Computational Biology, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 TO 14 MONTHS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bioinformatics and Computational Biology, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology, B.S. to Pharmacy, Pharm.D. Accelerated Program

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology, M.A.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập vào năm 1818, truyền thống của Saint Louis University lấy nền tảng là tri thức, đạo đức, tín ngưỡng và lòng trắc ẩn.

  • Hạng 5 trong số các trường có ảnh hưởng tích cực nhất
  • Hạng 26 về đào tạo đại học
  • Hạng 8 trong số các trường đại học Công giáo hàng đầu tại Mỹ
  • 97% cựu sinh viên hài lòng với triển vọng sau khi tốt nghiệp