Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

319 khóa học tại Saint Louis University

usa

693

17

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Accounting, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, B.S. to Accounting, M.Acc.

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 75 SEMESTER COLLEGE CREDITS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Năm 2023, 23 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, M.Acc.

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, M.Acc. & Law, J.D. Dual Degree

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 103 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Literacy Methods, Post-Baccalaureate Certificate

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Năm 2023, 23 Tháng Tám 2023

US$9,300.00 (232,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautics (Aviation Management), B.S

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautics, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering, B.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 125 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

African American Studies, B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Law for Foreign Lawyers, LL.M.

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$45,800.00 (1,145,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, B.A. to Law, J.D. Accelerated Program

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Saint Louis University

St. Louis là một trong những trường đại học Công giáo lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, nổi tiếng về nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và các khóa học danh giá

  • 12.000+ sinh viên đến từ 82 quốc gia
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 9:1
  • 13 chương trình nằm trong top 50 ở Hoa Kỳ
  • Khuôn viên xanh mát, hiện đại và rộng 271 mẫu Anh

Tư vấn du học