16 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại St. John's University

usa

4450

84

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Doctor of Audiology (Au.D.)

27 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 86

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Pharmacy

114 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 201 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmaceutical Sciences

42 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Psychology (Psy.D.) in School Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor/Master of Public Administration in Health Care Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Speech-Language Pathology

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 54 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Public Health

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Biological and Pharmaceutical Biotechnology

65 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Education - School Counseling

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Education in Clinical Mental Health Counseling

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Health Care Systems

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH