13 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại St. John's University

usa

6131

116

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Audiology (Au.D.)

28 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 89 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Pharmacy

120 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 201 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

23 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmaceutical Sciences

41 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Psychology (Psy.D.) in School Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Speech-Language Pathology

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 54 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Public Health

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Biological and Pharmaceutical Biotechnology

65 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33-34 CREDITS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Education - School Counseling

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Education in Clinical Mental Health Counseling

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Pharmaceutical Sciences

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30-36 CREDITS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Pharmacy Administration

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30-33 CREDITS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 22 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với hơn 100 câu lạc bộ và nhóm hội để tham gia, sinh viên Đại học St John có thể học hỏi và phát triển bản thân ngoài giờ lên lớp.

  • Trường Đại học tư thục đặt tại New York
  • Sinh viên sẽ được tận hưởng từ đội ngũ giảng viên tận tâm
  • Sở hữu một mạng lưới hơn 181.000 cựu sinh viên toàn cầu
  • Chào đón sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia