51 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Southern Illinois University Carbondale

usa

561

8

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: East Asian Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: Foreign Language and International Trade

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Business Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Cinema and Photography

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Linguistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Radio, Television, and Digital Media

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,000.00 (700,065,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với môi trường vô cùng thân thiện, sinh viên quốc tế có thể hòa mình vào một cộng đồng đa dạng, trong đó 29% sinh viên là người dân tộc thiểu số.

  • Tọa lạc tại khu vực thứ ba ở miền nam bang Illinois
  • Hơn 200 chuyên ngành chính, phụ và chuyên đề
  • Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghề nghiệp đa dạng
  • Giảm học phí cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện