8 khóa học Nghệ Thuật Và Thiết Kế tại Southern Illinois University Carbondale

usa

582

8

Khóa học tiếng Anh

M.F.A. in Art and Design: Ceramics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Drawing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Glass

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Metalsmithing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Printmaking

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Sculpture

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.F.A. in Art and Design: Painting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$30,000.00 (697,965,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với môi trường vô cùng thân thiện, sinh viên quốc tế có thể hòa mình vào một cộng đồng đa dạng, trong đó 29% sinh viên là người dân tộc thiểu số.

  • Tọa lạc tại khu vực thứ ba ở miền nam bang Illinois
  • Hơn 200 chuyên ngành chính, phụ và chuyên đề
  • Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghề nghiệp đa dạng
  • Giảm học phí cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện