3 khóa học Hàng không tại South Dakota State University

usa

53

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Aviation - Aviation Education Specialization

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (294,639,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Aviation - Aviation Maintenance Management Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (294,639,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Chemistry Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (294,639,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH