14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại South Dakota State University

usa

140

2

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Aviation - Aviation Education Specialization

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Aviation - Aviation Maintenance Management Specialization

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Chemistry Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Manufacturing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Manufacturing - Microbiology Specialization

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Production

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Food Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Hospitality Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Sport and Recreation Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (296,031,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Sciences - Dairy Science Specialization

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 CREDITS (BEYOND THE MASTERS DEGREE); 90 CREDITS (BEYOND THE BACHELORS DEGREE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Sciences - Food Science Specialization

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 CREDITS (BEYOND THE MASTERS DEGREE); 90 CREDITS (BEYOND THE BACHELORS DEGREE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

M.S. in Biological Sciences - Dairy Science Specialization

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH