341 khóa học tại Portland State University

usa

643

9

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (B.A.) in Applied Health and Fitness

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Accounting (Business Administration)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Advertising Management (Business Administration)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Linguistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Arabic (World Languages and Literatures)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Architecture

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Arts and Letters

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Black Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Business Administration: Human Resources Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

US$29,837.00 (745,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Portland State University

PSU đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trong suốt 75 năm và nổi tiếng về tính bền vững cũng như cam kết thực hiện công bằng xã hội.

  • Nằm tại trung tâm Portland, Oregon
  • Trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước
  • Giảng dạy hơn 200 chương trình cấp bằng và chứng nhận
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 20:1