Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

322 khóa học tại Portland State University

usa

1222

22

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

BA in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Advertising Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arabic

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Asian Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Biochemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Business Technology and Analytics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in German

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Human Resources Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Indigenous Nations and Native American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Japanese

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$29,286.00 (732,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Portland State University

PSU đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trong suốt 75 năm và nổi tiếng về tính bền vững cũng như cam kết thực hiện công bằng xã hội.

  • Nằm tại trung tâm Portland, Oregon
  • Trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước
  • Giảng dạy hơn 200 chương trình cấp bằng và chứng nhận
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 20:1

Tư vấn du học