3 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại Pennsylvania State University Park Campus

usa

390

2

XẾP HẠNG THE TIMES 114

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Mining Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 131 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$34,858.00 (804,156,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Integrated B.S. in Mining Engineering and M.S. in Energy and Mineral Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$34,858.00 (804,156,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Integrated B.S. in Mining Engineering and M.S. in Energy and Mineral Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$34,858.00 (804,156,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH