9 khóa học Giáo dục trẻ em tại Pace University

usa

1787

52

Khóa học tiếng Anh

BA/MSEd in Childhood and Special Education

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA/MSEd in Childhood Education and Educational Technology Specialist

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA/MSEd in Childhood Education and Literacy Specialist

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,470,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Early Childhood and Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,470,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Early Childhood Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,470,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science for Teachers (MST) in Childhood and Childhood Special Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 47 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science for Teachers (MST) in Childhood Education

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science for Teachers (MST) in Early Childhood Development, Learning and Intervention

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1