4 khóa học Công tác xã hội tại Pace University

usa

1325

13

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Master of Science in Applied Psychology and Human Relations / Mental Health Co ...

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Mental Health Counseling

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 176 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mental Health Counseling

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Family Nurse Practitioner

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

84% sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ Đại học Pace trong năm 2016 được tuyển dụng toàn thời gian chỉ trong vòng một năm.

  • Số 1 về Tính năng động Kinh tế Tăng dần của Sinh viên
  • Nơi học tập của hơn 2.300 học viên quốc tế từ hơn 128 nước
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1