4 khóa học Công tác xã hội tại Pace University

usa

1689

27

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Master of Science in Applied Psychology and Human Relations / Mental Health Co ...

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Mental Health Counseling

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 176 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mental Health Counseling

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Family Nurse Practitioner

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1