16 khóa học Luật tại Pace University

usa

1896

52

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Biology / Juris Doctor

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Peace And Justice Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,043,423,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Criminal Justice

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,043,423,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Criminal Justice / JD in Law

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Juridical Science (SJD) in Environmental Law

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$45,000.00 (1,050,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/BA or JD/BS (With Pace University Dyson College of Arts and Sciences)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/LLM in Environmental Law

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$45,000.00 (1,050,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/MA in Women's History (With Sarah Lawrence College)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/Master of Environmental Management (With Yale University School of Forestry and Environmental ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/MBA - Master of Business Administration ( With Pace University's Lubin School of Business)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 129 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/MPA - Master of Public Administration (With Pace University Dyson College of Arts and Sciences ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 127 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor Program in Law

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 88 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$48,156.00 (1,123,744,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1