26 khóa học Y tế và sức khỏe tại Pace University

usa

1836

40

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Master of Science in Applied Psychology and Human Relations / Mental Health Co ...

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Applied Psychology and Human Relations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Biological Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Personality and Social Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Arts in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Counseling

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Mental Health Counseling

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 176 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Speech-Language Pathology and Audiology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Management – Health Care Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,036,135,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1