20 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Pace University

null

1906

43

Khóa học tiếng Anh

BBA/MBA in Accounting, Public-CPA Preparation

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 151-152 CREDITS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

EMBA - Executive Master of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Fast Track MBA - Master of Business Administration in Financial Management

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

JD/MA in Women's History (With Sarah Lawrence College)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

JD/Master of Environmental Management (With Yale University School of Forestry and Environmental ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

JD/MBA - Master of Business Administration ( With Pace University's Lubin School of Business)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 129 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

JD/MS in Environmental Policy (With Bard College - Center for Environmental Policy)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 132 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in Comparative Legal Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$45,000.00 (1,045,642,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in Environmental Law

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$45,000.00 (1,045,642,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Accounting (CPA Preparation)

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 53 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Financial Management

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 39 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Financial Management - International Finance

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 39 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1