16 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Pace University

null

1906

43

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,038,996,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,038,996,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,038,996,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$44,714.00 (1,038,996,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (DNP)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Professional Studies in Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Global Pathways Program - Seidenberg School of Computer Science and Information Systems

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 4 MONTHS; 2-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 8 MONTHS; 3-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Năm 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Accounting Data Analytics and Technologies

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Internet Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

87% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và 93% sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 16:1