Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

188 khóa học tại Pace University

usa

706

15

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$65,790.00 (1,644,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Doctor of Nursing Practice (DNP)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts in General Arts and Sciences

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Writing for Diversity and Equity in Theater and Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 46 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MA in Communications and Communications & Digital Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 152 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MA in Psychology/Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 152 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MS in Applied Psychology and Human Relations Mental Health Counseling

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 176 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MS in English/Publishing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 151 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MS in Modern Languages and Cultures: Spanish/Publishing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 152 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Bachelor of Science / Juris Doctor

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Acting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$48,152.00 (1,203,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Pace University

90% sinh viên tốt nghiệp cử nhân và 96% sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2100 sinh viên quốc tế đến từ hơn 107 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 14:1

Tư vấn du học