204 khóa học tại Pace University

usa

754

18

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$46,978.00 (1,174,450,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in General Arts and Sciences

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$46,978.00 (1,174,450,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Communications/MA in Media and Communication Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English/MST in Adolescent Education

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Mathematics/MST in Adolescent Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Spanish and MST in Adolescent Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MSEd in Childhood and Special Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MSEd in Childhood Education and Educational Technology Specialist

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MSEd in Childhood Education and Literacy Specialist

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Master of Public Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Master of Science in Applied Psychology and Human Relations / Mental Health Co ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / MSEd in Adolescent and Special Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Pace University

90% sinh viên tốt nghiệp cử nhân và 96% sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ có việc làm trong vòng một năm

  • Số 1 về Thúc đẩy Năng lực Kinh tế của Sinh viên (2017)
  • Đón 2100 sinh viên quốc tế đến từ hơn 107 quốc gia
  • Nhận được chứng nhận kép về kinh doanh & kế toán từ AACSB
  • Sinh viên được lợi nhờ tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ có 14:1

Tư vấn du học