7 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại The Ohio State University

usa

992

6

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Real Estate and Urban Analysis

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

US$33,670.00 (779,517,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Architecture

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

US$33,670.00 (779,517,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in City and Regional Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

US$33,670.00 (779,517,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Construction Systems Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

US$33,670.00 (779,517,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of City and Regional Planning

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in City and Regional Planning

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH