9 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại The Ohio State University

usa

846

5

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Arts in Construction Management

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Construction Systems Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Real Estate and Urban Analysis

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Architecture

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in City and Regional Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Construction Systems Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$34,989.00 (814,596,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Architecture

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of City and Regional Planning

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in City and Regional Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH