COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Sinh học tại Northern Arizona University

usa

268

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Science in Biological and Natural Resource Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,396.00 (588,615,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,396.00 (588,615,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Ecology and Evolutionary Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,396.00 (588,615,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Microbiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,396.00 (588,615,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioengineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,708.00 (595,847,170 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 UNITS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$25,708.00 (595,847,170 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Biology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 32 UNITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,708.00 (595,847,170 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chất lượng giảng dạy mang tầm đẳng cấp thế giới với sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên là các chuyên gia ươm mầm tài năng sinh viên.

  • Chương trình cử nhân và sau đại học
  • Các chương trình Tiếng Anh và trao đổi sinh viên
  • Nằm ở bang Arizona có cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của Hoa Kỳ
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 19:1