235 khóa học tại Northern Arizona University

usa

1020

23

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Applied Science in Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Early Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Emergency Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Industrial Technology Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Justice Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Logistics and Supply Chain Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Public Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Technology Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Indigenous Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Comparative Cultural Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 UNITS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$25,396.00 (634,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northern Arizona University

Chất lượng giảng dạy mang tầm đẳng cấp thế giới với sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên là các chuyên gia ươm mầm tài năng sinh viên.

  • Chương trình cử nhân và sau đại học
  • Các chương trình Tiếng Anh và trao đổi sinh viên
  • Nằm ở bang Arizona có cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của Hoa Kỳ
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 19:1

Tư vấn du học