19 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Northeastern University

usa

1008

9

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (ABSN)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

US$52,420.00 (1,215,095,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 OR 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

US$52,420.00 (1,215,095,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Adult Gerontology Acute Care

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Adult-Gerontology Nurse Practitioner, ...

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Neonatal Nurse Practitioner

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Pediatric Nurse Practitioner Acute and ...

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 41 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Pediatric Nurse Practitioner Acute Care

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Pediatric Nurse Practitioner Primary Care

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Nursing Practice

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 77 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing (Post-BSN)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Nursing (Direct Entry)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 64 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm