2 khóa học Marketing tại Northeastern University

usa

862

7

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Graduate Certificate in Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 TOTAL SEMESTER HOURS REQUIRED, MAY TAKE A MAXIMUM OF 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Public and Media Relations

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 18 - 19 QUARTER HOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 14 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

13 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm