2 khóa học Điều Khiển Học Máy Tính bậc cao học tại Northeastern University

usa

988

8

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Master of Science in Cyber-Physical Systems

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Robotics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm