1 khóa học Tài Chính Công tại Northeastern University

usa

985

8

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Master of Science in Taxation

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm