COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

676 khóa học tại Northeastern University

usa

2204

40

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (ABSN)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Arts in Behavioral Neuroscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Arts in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Arts in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Arts in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Africana Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Asian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Communication and Media Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Communication Studies and Graphic and Information Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$54,360.00 (1,359,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northeastern University

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm