623 khóa học tại Northeastern University

usa

2568

43

XẾP HẠNG THE TIMES 168

Accounting and Business Administration (MS/MBA)

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022

US$55,760.00 (1,394,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult-Gerontology Acute Care Nursing (CAGS)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult-Gerontology Primary Care Nursing (CAGS)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Africana Studies and Political Science, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Africana Studies, BA

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Sign Language - English Interpreting, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Sign Language and Human Services, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Sign Language and Linguistics, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Sign Language and Psychology, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Sign Language and Theatre, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Behavior Analysis (CAGS)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 August 2022, 1 December 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Physics, BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022, 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$56,500.00 (1,412,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northeastern University

Phương pháp học tập trải nghiệm và những cơ hội toàn cầu để sinh viên đón đầu thay đổi, tạo ra các giải pháp sáng tạo và nỗ lực đạt tới sự xuất sắc.

  • Trường đại học nghiên cứu toàn cầu tại Mỹ
  • Các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ
  • #40 Trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. World & News Report 2020)
  • Mô hình học tập dựa trên trải nghiệm

Tư vấn du học