1 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại North Carolina State University

usa

331

2

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Master of Management and Master of Science in Global Luxury Management (Dual Degree)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

US$43,609.00 (1,030,589,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH