485 khóa học tại New York University

usa

1987

22

XẾP HẠNG THE TIMES 26

AA in Liberal Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$15,296.00 (382,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AAS in Business

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$15,296.00 (382,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AAS in Health Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$15,296.00 (382,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AAS in Information Systems Management

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$15,296.00 (382,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science (AAS) in Dental Hygiene

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 78

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$52,204.00 (1,305,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Cinema Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

US$54,880.00 (1,372,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Applied General Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$32,756.00 (818,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Humanities

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$32,756.00 (818,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Social Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

US$32,756.00 (818,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Baccalaureate (BS) Degree in Global Public Health/Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (TRADITIONAL); 15 MONTHS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

US$54,880.00 (1,372,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Baccalaureate (BS) in Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

US$54,880.00 (1,372,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Doctor of Dental Surgery

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường New York University

“Tấm bằng của NYU chứng minh cho tinh thần ham học hỏi và đạo đức nghề nghiệp, là khởi đầu tốt để sinh viên tốt nghiệp đưa ra quyết định tương lai.”

  • Hơn 350 chương trình cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ
  • Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 95%
  • Hơn 300 câu lạc bộ & tổ chức
  • Top 30 trường đại học hàng đầu thế giới