8 khóa học Dược tại New Jersey Institute of Technology

usa

916

27

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Graduate Certificate in Clinical Trials: Design and Analysis

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Pharmaceutical Management

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Pharmaceutical Manufacturing

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Pharmaceutical Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Pharmaceutical Chemistry

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Pharmaceutical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Pharmaceutical Systems Management

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Professional Science Master’s Cell and Gene Therapy Sciences Option in MS Pharmaceutical Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (707,917,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là một đơn vị đầu ngành, New Jersey Institute of Technology (NJIT) giúp sinh viên sẵn sang làm việc trong thị trường công nghệ thay đổi không ngừng.

  • Đại học số 1 ở Mỹ về khả năng nâng cao đời sống
  • Cơ sở vật chất hiện đại và quan hệ với nhiều đơn vị đầu ngành
  • Học xá sôi động, cách khu Manhattan, New York chỉ 20 phút
  • 11.400 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia ghi danh theo học