9 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại New Jersey Institute of Technology

usa

1486

41

XẾP HẠNG THE TIMES 501

B.S. in Architecture

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,160.00 (698,255,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Concrete Industry Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,160.00 (698,255,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Engineering Technology - Construction Engineering Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,160.00 (698,255,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architecture (B.Arch.)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,160.00 (698,255,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Construction Management

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

M.S. in Architecture

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,540.00 (707,052,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture (M.Arch.)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 102 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,540.00 (707,052,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Infrastructure Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,540.00 (707,052,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Urban Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 1 Tháng Chín 2020

US$30,540.00 (707,052,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Vốn là một cơ sở đầu ngành, Viện Công nghệ New Jersey (NJIT) giúp bạn sẵn sàng bước vào sự nghiệp trong một thị trường công nghệ liên tục biến đổi.

  • Đại học số 1 ở Mỹ về khả năng dịch chuyển địa vị xã hội.
  • Thiết bị hiện đại cùng các mối quan hệ thực tiễn trong ngành
  • Khu học xá sôi động cách Manhattan, New York chỉ 20 phút
  • Dịch vụ hỗ trợ phát triển sự nghiệp tận tâm, năng động