11 khóa học Sinh học tại J. Robert and Barbara A. Hillier College of Architecture and Design

usa

1305

40

XẾP HẠNG THE TIMES 501

B.A. Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (703,798,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biochemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (703,798,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (703,798,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biophysics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (703,798,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Biostatistics Essentials

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Neuroscience

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Biology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Biostatistics

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ph.D. Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Professional Science Master’s Cell and Gene Therapy Sciences Option in MS Pharmaceutical Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Cell and Gene Therapy Sciences

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (712,666,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là một đơn vị đầu ngành, New Jersey Institute of Technology (NJIT) giúp sinh viên sẵn sang làm việc trong thị trường công nghệ thay đổi không ngừng.

  • Đại học số 1 ở Mỹ về khả năng nâng cao đời sống
  • Cơ sở vật chất hiện đại và quan hệ với nhiều đơn vị đầu ngành
  • Học xá sôi động, cách khu Manhattan, New York chỉ 20 phút
  • 11.400 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia ghi danh theo học