40 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại New Jersey Institute of Technology

usa

749

27

XẾP HẠNG THE TIMES 501

B.A. Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Applied Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biochemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Biophysics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Environmental Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Mathematical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,160.00 (697,977,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Applied Science (APSC)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (706,771,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Applied Statistical Methods

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (706,771,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Biomedical Device Development

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (706,771,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Biostatistics Essentials

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$30,540.00 (706,771,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là một đơn vị đầu ngành, New Jersey Institute of Technology (NJIT) giúp sinh viên sẵn sang làm việc trong thị trường công nghệ thay đổi không ngừng.

  • Đại học số 1 ở Mỹ về khả năng nâng cao đời sống
  • Cơ sở vật chất hiện đại và quan hệ với nhiều đơn vị đầu ngành
  • Học xá sôi động, cách khu Manhattan, New York chỉ 20 phút
  • 11.400 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia ghi danh theo học