19 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Montana State University

usa

515

7

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Music Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$25,850.00 (603,222,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Early Childhood Education and Child Services

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$25,850.00 (603,222,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Elementary Education (K-8)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$25,850.00 (603,222,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Health Enhancement - Health and Physical Education Teaching K-12 Broadfiel ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$25,850.00 (603,222,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Secondary Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$25,850.00 (603,222,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education in Curriculum and Instruction

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$16,198.00 (377,988,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education in Educational Leadership

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$16,198.00 (377,988,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D). in Mathematics - Mathematics Education Specialization

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$16,198.00 (377,988,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Specialist in Educational Leadership

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$16,198.00 (377,988,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Teaching

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (MED) in Curriculum and Instruction

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education in School Counseling

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$16,198.00 (377,988,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MSU là cơ sở nghiên cứu lớn nhất tại bang Montana và nằm trong Top 3% các trường tại Mỹ về kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu.

  • Top 3% các trường tại Mỹ về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu
  • Hơn 300 phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị nghiên cứu
  • Trên 250 ngành học
  • Trường Đại học có cơ sở kỹ thuật tiên tiến thứ 26 toàn cầu