COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Khoa học Môi trường tại Montana State University

usa

578

8

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Environmental Horticulture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$27,400.00 (635,063,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$27,400.00 (635,063,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Sustainable Food and Bioenergy Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$27,400.00 (635,063,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Fish and Wildlife Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$16,634.00 (385,534,535 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Land Resources and Environmental Sciences

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Ecology and Environmental Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF SIXTY (60) CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$16,634.00 (385,534,535 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Fish and Wildlife Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$16,634.00 (385,534,535 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MSU là cơ sở nghiên cứu lớn nhất tại bang Montana và nằm trong Top 3% các trường tại Mỹ về kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu.

  • Top 3% các trường tại Mỹ về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu
  • Hơn 300 phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị nghiên cứu
  • Trên 250 ngành học
  • Trường Đại học có cơ sở kỹ thuật tiên tiến thứ 26 toàn cầu