4 khóa học Âm nhạc tại Michigan State University

usa

2618

44

XẾP HẠNG THE TIMES 84

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$41,328.00 (960,400,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Composition

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$41,328.00 (960,400,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Jazz Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$41,328.00 (960,400,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Performance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 - 132 CREDITS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$41,328.00 (960,400,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên quốc tế sẽ được hưởng lợi từ tỉ lệ sinh viên trên giảng viên 16:1 và một cộng đồng sinh viên đa văn hóa, đại diện cho hơn 140 quốc gia.

  • Top 100 đại học toàn cầu
  • Top 25 các trường dạy khởi nghiệp hàng đầu bậc cử nhân
  • East Lansing là 1 trong những thành phố thân thiện nhất ở Mỹ
  • Hơn 200 khóa học giàu cảm hứng tại 17 trường trực thuộc