Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

236 khóa học tại Miami University

usa

543

16

Khóa học tiếng Anh

Applied Biology - Bachelor of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2022

US$17,675.60 (441,890,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Statistics - Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,403.44 (835,086,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Technical Study

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2022

US$17,675.60 (441,890,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Autism Spectrum Disorders (ASD) Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,403.44 (835,086,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Classical Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Critical Race and Ethnic Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Data Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Diplomacy and Global Politics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in East Asian Languages and Cultures

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Miami University

Miami University tạo điều kiện vươn tới thành công cho những sinh viên muốn trải nghiệp chất lượng giáo dục cao nhất.

  • Lựa chọn đa dạng trong các chương trình đào tạo chất lượng
  • Mức lương và tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp trên mức bình quân
  • Cơ sở vật chất hiện đại, duy trì tốt, đáp ứng mọi nhu cầu
  • Nhiều cơ hội thực tập và du học

Tư vấn du học