236 khóa học tại Miami University

usa

196

3

Khóa học tiếng Anh

Applied Biology - Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$17,675.60 (441,890,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Statistics - Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$33,403.44 (835,086,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Technical Study

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 August 2022

US$17,675.60 (441,890,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Autism Spectrum Disorders (ASD) Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$33,403.44 (835,086,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Architecture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Classical Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Critical Race and Ethnic Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Data Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Diplomacy and Global Politics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in East Asian Languages and Cultures

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$37,379.12 (934,478,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Miami University

Miami University tạo điều kiện vươn tới thành công cho những sinh viên muốn trải nghiệp chất lượng giáo dục cao nhất.

  • Lựa chọn đa dạng trong các chương trình đào tạo chất lượng
  • Mức lương và tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp trên mức bình quân
  • Cơ sở vật chất hiện đại, duy trì tốt, đáp ứng mọi nhu cầu
  • Nhiều cơ hội thực tập và du học

Tư vấn du học