Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

367 khóa học tại Kent State University

usa

152

1

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Addictions Counseling - Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$19,088.00 (477,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner - Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 21 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$19,088.00 (477,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Gerontology Clinical Nurse Specialist - Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 19 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$10,400.00 (260,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner - Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 20 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$19,088.00 (477,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Business Degree in Information Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Business in Accounting Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Business in Business Management Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Business in Office Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Criminology and Justice Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Early Childhood Education Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Electrical / Electronic Engineering Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Enology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$20,799.00 (519,975,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học