9 khóa học Y tế và sức khỏe tại Iowa State University

usa

840

14

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Diet and Exercise/M.S. in Diet and Exercise

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Financial Counseling and Planning

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Kinesiology and Health

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Nutritional Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TOTAL SEMESTER CREDITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Dietetics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Concurrent B.S. in Animal Science/M.S. in Animal Physiology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,140.00 (607,637,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Có 8 trường riêng biệt với hơn 300 chương trình đào tạo, nơi các giảng viên giàu lòng đam mê đang thách thức những vấn đề cấp bách nhất toàn cầu.

  • Nhiều học bổng cho tân sinh viên và sinh viên chuyển tiếp
  • 8 trường trực thuộc, cung cấp hơn 300 chương trình đào tạo
  • Tọa lạc tại Ames, ngay giữa lòng Iowa
  • Học xá xinh đẹp với nhiều hoạt động do sinh viên điều hành